logo
 
 ***

 Film o ojcu Jordanie
www.FatherJordan.com

***
     
---  r e k l a m a  ---
A
A
A
 
Bogaty listopad w Centrum Formacji Duchowej
Zapraszamy do zapoznania się z wydanymi w listopadzie 2016 r. materiałami nagranymi w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. 
Wszystkie one są dostępne w naszym sklepie internetowym - www.sklep.katolik.pl 
Natomiast zainteresowanych uczestnictwem w tego typu rekolekcjach i sesjach formacyjnych zapraszamy do zapoznania się z ofertą prowadzonego przez Salwatorianów Centrum Formacji Duchowej w Krakowie - www.cfd.sds.pl 

 
Kryzys - godzina Boga
4-6 listopada 2016
W ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego
Kryzys - godzina Boga
ProwadzącyAmedeo Cencini FdCC - kanosjanin, kierownik duchowy, pedagog, psycholog, terapeuta, wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim i "Claretianum" w Rzymie.
 
Kryzys jest czymś normalnym w życiu, zwłaszcza dla kogoś, kto chce odpowiedzieć na Boży plan, który przerasta ludzkie siły. Kryzys jest momentem, w którym Bóg pozwala usłyszeć w sposób wyraźny i mocny Swój głos wzywający człowieka do zrobienia kolejnego kroku. Kto ma odwagę usłyszeć ten głos, zobaczy otwierającą się przed nim nową przestrzeń. Jeśli w nią wejdzie, doświadczy godziny Boga!

 
 ***
 
Prorocy
10-13 listopada 2016
W ramach XIII Dni Duchowości Biblijnej i Szkoły Biblijna
Prorocy - mężni świadkowie Boga. Jeremiasz i Amos
Prowadzący: 
Mario Cucca OFMCap. - wykładowca Starego Testamentu na papieskich uniwersytetach Antonianum i Gregorianum w Rzymie, z Bruną Costacurtą prowadzi spotkania biblijne;
bp Piotr Turzyński - biskup pomocniczy diecezji radomskiej, wykładowca patrystyki, adiunkt w Instytucie Historii Kościoła i Patrologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik duchowy i rekolekcjonista;
ks. Wojciech Węgrzyniak - wykładowca Starego Testamentu na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, pisarz-kaznodzieja, rekolekcjonista.
 
Proroków nie mianuje świat. Wyznacza ich i posyła sam Bóg. To Jego mężni świadkowie podarowani na trudne czasy. Wymagają wierności Słowu Bożemu od każdego – bez względu na pełnione urzędy religijne czy społeczne; strze­gą sprawiedliwości społecznej i biorą w obronę pokrzywdzonych. Potrze­bu­jemy pogłębionej lektury Ksiąg Prorockich, aby wychowywały nas na mężnych świadków Bożej prawdy, także wtedy, gdy jest kwestionowana i odrzucana. XIII Dni Duchowości Biblijnej zapraszają do duchowej lektury Biblii w kluczu tradycji lectio divina i ojców pustyni, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych stronic Księgi Proroka Jeremiasza i Księgi Amosa.

 
  ***
 
Etap 3
16-18 listopada 2016
W ramach Szkoły Lectio Divina
Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina. Etap 3: Ewangelia według św. Łukasza 
Prowadzący: 
bp Grzegorz Ryś - biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, przewodniczący zespołu ds. nowej ewangelizacji przy komisji duszpasterstwa KEP 
Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD w Krakowie, kierownik duchowy i rekolekcjonista.
 
Centrum Formacji Duchowej zapoczątkowało nowy nurt rekolekcji lectio divina oparty na programie: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijańskiego”. Po kilkunastu latach doświadczenia duszpasterze CFD proponują projekt ewangelizacyjny, który w oparciu o powyższy program przygotowuje rekolekcjonistów i kierowników duchowych do dawania rekolekcji lectio divina z indywidualnym towarzyszeniem.
Sesja przeznaczona była dla księży, konsekrowanych oraz świeckich, którzy wcześniej uczestniczyli już we wspomnianych wyżej rekolekcjach.

 
   ***
 
Cała Piękna
25-27 listopada 2016 r. 
W ramach Szkoły Modlitwy Słowem Bożym
Cała piękna. Lectio divina z Maryją
ProwadzącyKrzysztof Wons SDS, rekolekcjonista, kierownik duchowy, dyrektor CFD w Krakowie, wykładowca teologii duchowości
 
Życie Maryi przekonuje, że Słowo Boga potrafi zapewnić kruchej istocie ludzkiej wieczną młodość. To ono obdarzyło Ją płodnością po ludzku niewytłumaczalną. Uczyniło wierną Małżonką Boga i odporną na każde doświadczenie. Jej historia kryje w sobie „sekret”, który czynił Ją zawsze młodą w powołaniu, całą piękną, „bez zmarszczki”, stałą w pragnieniach, nieustępliwą w postanowieniach: słuchała, zachowywała, strzegła, rozważała Słowo. Podczas sesji zostanie zaproponowana w świetle Ewangelii droga zażyłej relacji ze Słowem, którą podążała Maryja.

 
 
  
 
     
---  r e k l a m a  ---
 

   Reklama   |   Wspomóż nas   |   Kontakt   |   Księga Gości   |   Copyright (C) Salwatorianie 2000-2018   |  Facebook