logo
 
 ***

 Film o ojcu Jordanie
www.FatherJordan.com

***
     
---  r e k l a m a  ---
A
A
A
 
Szkoła Wychowawców Seminaryjnych
Rozpoczął się drugi rok zajęć Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

„Kapłan uformowany jako sługa Słowa i sługa Przenajświętszej Eucharystii to człowiek, - dzięki łasce Ducha Świętego i wiernemu zdążaniu za Mistrzem i Panem -, posłany i ciągle posyłany przez Kościół, aby innym otwierały się oczy i aby inni Jego, Chrystusa, mogli poznać (por. J 17, 3)” – mówił abp Marek Jędraszewski w homilii, 17 września 2018, w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.
 
Metropolita krakowski przewodniczył Mszy świętej na rozpoczęcie drugiego roku formacji w Szkole Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych 2017-2019, organizowanej w domu salwatorianów pod patronatem Komisji KEP ds. Duchowieństwa. W homilii podjął temat formacji związanej ze stołem słowa Bożego i stołem Eucharystii (Łk 7, 1-10; 1 Kor 11, 17-26.33).
 
Drugi rok zajęć rozpoczęło siedemdziesięciu siedmiu kapłanów i braci zakonnych zaangażowanych lub przygotowujących się do posługi w formacji. Uczestnicy VIII edycji Szkoły reprezentują środowiska diecezjalne i zakonne z Polski i krajów ościennych (Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Chorwacji). W tę mozaikę charyzmatów i doświadczeń wpisują się również duchowni i zakonnicy obrządku greckokalickiego.
 
Pierwsza w drugim roku pięciodniowa sesja (17-21 IX 2018) poświęcona była formacji sumienia. Wykłady i konwersatoria w kolejnych dniach prowadzili: ks. dr Adam Kubiś, dr Ryszard Andrzejewski CSMA, ks. prof. dr hab. Edward Staniek i dr hab. Józef Augustyn SJ.
Wykłady oraz wprowadzenia w medytację zostały przez nas nagrane i wydane na płycie MP3, którą otrzymują po każdej sesji uczestnicy szkoły. 
 
     
---  r e k l a m a  ---
 

   Reklama   |   Wspomóż nas   |   Kontakt   |   Księga Gości   |   Copyright (C) Salwatorianie 2000-2019   |  Facebook