logo
 
 ***

 Film o ojcu Jordanie
www.FatherJordan.com

***
     
---  r e k l a m a  ---
A
A
A
 
Szkolenie kleryków
W dniu ....z wielką radością mieliśmy okazję gościć w siedzibie naszego Studia Katolik, kleryków z zakonu Jezuitów, którzy już po raz drugi uczestniczyli w szkoleniu, prowadzonym przez panie Klaudynę Nowakowską i Katarzynę Bajka z Grupy Sześciu. 
 
Tematem warsztatów były relacje z mediami. Dzięki wiedzy i doświadczeniu p. Bajki, dowiedzieli się, jak właściwie zachować się przed obiektywem, a jakich zachowań lepiej unikać. W trakcie spotkania pojawiło się również wiele innych praktycznych wskazówek, dotyczących wystąpień przed kamerą.
 
Oprócz teorii, klerycy Jezuiccy mieli okazję podczas spotkania od razu sprawdzić się w praktyce. Zza kamery padały trudne, zaskakujące lub bezlitosne pytania, a przyszli księża musieli umiejętnie odpowiadać i zachowywać spokój i rzeczowość. Okazuje się, że nie jest to takie łatwe zadanie. Po zarejestrowaniu każdej jej sytuacji, p. Nowakowska dokonywała analizy treści wypowiedzi, mimiki, gestów i postawy. Jednocześnie udzielała wskazówek, jak na przyszłości poprawić swoje wystąpienia. 
 
Wiemy, jak ważną rolę w naszych czasach odgrywają media. Jest możliwe, a wręcz konieczne głoszenie Ewangelii i dobrej nowiny poprzez środki społecznego komunikowania, takie jak prasę, filmy, programy radiowe, telewizyjne i komputerowe, oraz internet. 
 
Tym właśnie zajmuje się już od lat Studio Katolik, które stara się odpowiadać na potrzebę obecności w mediach Dobrej Nowiny, zainspirowani słowami o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, założyciela Rodziny Salwatoriańskiej: „Przykładem, słowem i pismem oraz wszystkimi sposobami i środkami, którymi może natchnąć miłość Chrystusa, powinniśmy starać się z gorliwością i mądrością Pańską głosić wszystkim i wszędzie chwałę Boga Ojca i Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i Ducha Świętego, aby prowadzić ludzi do zbawienia”. Zatem promujemy formację chrześcijańską, zachęcając do rozwoju duchowego i aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła i świata z wykorzystaniem mediów, dla których nie ma granic.
 
Razem z młodymi Jezuitami, którzy dzielą z nami te wezwanie mamy nadzieję, że to spotkanie, pomoże w ugruntowaniu ich przygotowania do posługi kapłańskiej, aby także przez media mogli świadczyć o Chrystusie z odwagą i radością.
 
Mamy również nadzieję, że takie szkolenia medialne staną się tradycją, a owoce tych spotkań będą wspaniałe (z akcentem Jezuickim kończąc) - Ad maiorem Dei gloria!
 
 
     
---  r e k l a m a  ---
 

   Reklama   |   Wspomóż nas   |   Kontakt   |   Księga Gości   |   Copyright (C) Salwatorianie 2000-2019   |  Facebook