logo
 
 ***

 Film o ojcu Jordanie
www.FatherJordan.com

***
     
---  r e k l a m a  ---
A
A
A
 
Zakończenie Dwuletniej Szkoły Wychowawców Seminaryjnych
W piątek, 17 maja 2019 r., zakończyła się ósma edycja dwuletniej Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych 2017-2019. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił kard. Konrad Krajewski, jałmużnik papieski. W zakończeniu Szkoły, odbywającej się w domu CFD w Krakowie, wziął również udział ks. Józef Figiel SDS, przełożony Polskiej Prowincji Salwatorianów.
 
Kard. Konrad Krajewski, przed wręczeniem uczestnikom okolicznościowych dyplomów i zaświadczeń potwierdzających udział w zajęciach, uwrażliwił ich, by pieczęć jałmużnika papieskiego, która na nich widnieje z racji jego udziału w zakończeniu Szkoły, przypominała im zawsze o więzi z Biskupem Rzymu: „Bez związku z papieżem nie możemy być głosicielami Ewangelii”. Zachęcił absolwentów Szkoły, by raz jeszcze przeczytali adhortację papieską „Evangelii gaudium”. Sam także obiecał to uczynić.
 
W sobie charakterystyczny sposób zachęcił duchowych do codziennej godzinnej adoracji Eucharystii, by „opalali się przed Najświętszym Sakramentem”. Odwołał się do doświadczenia papieża Franciszka i swojego. Przypomniał doświadczenie św. Teresy z Kalkuty, która uwrażliwiała siostry, że nie wolno im iść do ubogich, jeśli wcześniej nie adorowały Eucharystii, bo nie są jedynie pracownikami socjalnymi, ale mają nieść Jezusa. „Mówię wam, że dzięki temu żyję” – wyznał.
 
Studio Katolik zajmowało się rejestracją wykładów, które od 13-17 maja prowadzili: o. Amedeo Cencini FdCC, ks. Jerzy Szymik i ks. Tadeusz Huk. Tematem tego ostatniego spotkania była formacja ciągła. 

 
 
 
 
     
---  r e k l a m a  ---
 

   Reklama   |   Wspomóż nas   |   Kontakt   |   Księga Gości   |   Copyright (C) Salwatorianie 2000-2019   |  Facebook