logo
 
A
A
A
 
Jak towarzyszyć w formacji seminaryjnej dzisiaj? - sesja w krakowskim CFD

W dniach 3-5 marca 2020 r. w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie odbyła się sesja formacyjno-modlitewna dla rektorów, ojców duchownych i innych wychowawców seminaryjnych „Jak towarzyszyć w formacji seminaryjnej dzisiaj?”.


Każdy z dni tej sesji miał własną specyfikę, tematykę i dynamikę. Punktem wyjścia w planowanej refleksji była świadomość tego, że celem formacji jest kształtowanie w wychowanku wewnętrznego usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. Nie wystarczy zewnętrzna poprawność zachowań i postaw. Konieczna jest praca nad wewnętrznym światem wychowanka, nad wewnętrznymi mechanizmami, także nad tymi, których nie jest świadomy zarówno na poziomie zmysłów, doznań, emocji, jak i uczuć, pragnień, namiętności. Towarzyszenie wychowankowi ma prowadzić od edukacji do formacji. W edukacji chodzi o uświadomienie własnych zasobów i niespójności, a także wychowanie do czujności i do rozeznawania. Formacja ma prowadzić do wewnętrznego ukształtowania w wychowanku usposobienia i uczuć Dobrego Pasterza. Chodzi więc o wychowanie integralne, które docierać będzie do wszystkich zasobów i ran osoby, do wszystkich sfer jej osobowości, bez pominięcia żadnego z jej obszarów.

 

Spotkanie poprowadzili:
- Amedeo Cencini FdCC (dzień pierwszy); Krzysztof Wons SDS (dzień drugi); bp Damian Bryl, Krzysztof Wons SDS, ks. Tomasz Trzaskawka, Wojciech Mleczko CR i Grzegorz Prus OSPPE (dzień trzeci).

 

Homilię we wtorek, 3 marca, wygłosił Amedeo Cencini FdCC, we środę, 4 marca abp Wojciech Polak, prymas Polski i przewodniczący Komisji KEP ds. Duchowieństwa.

 

Studio Katolik jak zwykle miało przyjemność zarejestrować przebieg sesji „Jak towarzyszyć w formacji seminaryjnej dzisiaj?”. Można nabyć ją w naszym sklepie internetowym: https://sklep.katolik.tv/

 


Serdecznie zapraszamy!

 

 
     
---  r e k l a m a  ---
 

   Reklama   |   Wspomóż nas   |   Kontakt   |   Księga Gości   |   Copyright (C) Salwatorianie 2000-2019   |  Facebook