logo
 

Katoflix

A
A
A
 
XVIII Dni Duchowości Biblijnej

Poprowadzili bibliści: ks. Wojciecha Węgrzyniaka, s. Joannę Nowińską SM oraz ks. Dariusza Dziadosza.

W dniach 11-14 listopada 2021 roku odbyły się w krakowskim CFD Dni Duchowości Biblijnej. Tegoroczne spotkanie było poświęcone tematowi: Bóg karzący czy łaskawy?.

 

Poprowadzili bibliści: ks. Wojciech Węgrzyniak, s. Joanna Nowińska SM oraz ks. Dariusz Dziadosz.

Boże oblicze w Biblii jest niezmiennie piękne, święte, przeniknięte ojcowską miłością do wszystkich ludzi, choć wobec ludzkiej pychy i bez­­bożności przybiera także wyraz stanowczy i surowy. Gniew i suro­wość na Bożym obliczu są wyrazem Jego troski i miłości, łaskawości i miłosierdzia. Rekolekcje są zaproszeniem do odkrywania w Biblii pięk­na Bożego oblicza, które na różne sposoby rozbłyska niezmiennym blaskiem.

 

Część I: Niewola babilońska
ks. Wojciech Węgrzyniak

1. Niewola Babilońska z perspektywy Proroków
2. Niewola Babilońska z perspektywy Psalmisty

Część II: Przyjście Boga w Ap 2-3: kara czy ratunek?
s. Joanna Nowińska SM


3. Jeśli ty nie ruszysz – Ja zaingeruje (por. Ap 2,5.16)
4. Wszystkich podnoszę (por. Ap 3,19)
5. Pytania i odpowiedzi

Część III: Bóg karzący czy łaskawy?
ks. Dariusz Dziadosz


6. Bóg sprawiedliwy i miłosierny – kazus prarodziców w Edenie (Rdz 3,1-24)
7. Znamię Kaina – znak Bożej kary czy łaski? (Rdz 4,1-26)
8. Saul – monarcha doświadczający Bożego wyboru i odrzucenia (1 Sm 28,3-25)
9. Związek Dawida z Batszebą – w cieniu bożej kary i przebaczenia (2 Sm 11,1-12,31)
10. Psalm 103 – ikona Bożej sprawiedliwości i miłosierdzia
11. Bartymeusz – ślepy żebrak, który potrafi dostrzec
sprawiedliwość i łaskawość Jezusa (Mk 10,46-52)

 

Całość tego wydarzenia została wydana na płycie MP3 i jest dostępna w naszym sklepie:
TUTAJ

 

 
     
---  r e k l a m a  ---
 

 

 

   Reklama   |   Wspomóż nas   |   Kontakt   |   Księga Gości   |   Copyright (C) Salwatorianie 2000-2022   |  Facebook